ผลงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับชาติ

 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

 ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์  2557
ณ  อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันในช่วงที่ 3 การแข่งขันระดับชาติ ในฐานะตัวแทน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 รายการ ผลการตัดสินปรากฏว่าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับ “รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1″  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ด้วยคะแนนรวม 95 คะแนน

         ผลการแข่งขัน   click-1

          นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

               1. นายทสพร   คนสันต์                     นักเรียนชั้น ม.3/7
               2. นายปรมินทร์  เดชโฮม                   นักเรียนชั้น ม.3/7
               3. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ปัญญา           นักเรียนชั้น ม.3/7

         ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์   ฆ้องคำ และ นายสมพร  รัตนวัตร์

A-001

 นายทสพร   คนสันต์  นายณรงต์ศักดิ์  วงษ์ปัญญา  และนายปรมินทร์  เดชโฮม

A-002

การปฏิบัติงานขณะทำการแข่งขัน

        ท่านผอ.รังสรรค์  เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ท่านผอ.โสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม และผู้ติดตาม ร่วมให้กำลังใจ

รับฝังคำชี้แนะของคณะกรรมการ ผู้ตัดสิน

นักเรียนรับ”รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1″ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting