ผลงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 
ณ จังหวัดนครพนม – จังหวัดมุกดาหาร

        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันในช่วงที่ 2 ระดับภาคในฐานะตัวแทนรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขต สพม.25 จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม ผลการตัดสินการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  ด้วยคะแนนรวม 91.5 คะแนน

         ผลการแช่งขัน click-1

          นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

               1. นายทสพร   คนสันต์                     นักเรียนชั้น ม.3/7
               2. นายปรมินทร์  เดชโฮม                   นักเรียนชั้น ม.3/7
               3. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ปัญญา           นักเรียนชั้น ม.3/7

          ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์   ฆ้องคำ และ นายสมพร  รัตนวัตร์

ภาพกิจกรรมการแข่งขัน

A103

A104

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting