ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65

Logo-ชาตื65-58s

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65

ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 
ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายา  จังหวัดนครปฐม

“รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ ปีที่ 2”

             ผลงานยอดเยี่ยม รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น”ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 IMG_h02r

IMG_h01r

      ผลการแข่งขัน  ระดับม.ต้น   hot

         นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1-3

               1. นายจักรพันธ์ พวงอ้อ                      นักเรียนชั้น ม.3
               2. นายวันชัย สำรวมจิต                       นักเรียนชั้น ม.3 
               3. นายศุภกิจ หล้าภา                          นักเรียนชั้น ม.3

         ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์   ฆ้องคำ และนายไพบูลย์  มุมอ่อน

…………………………………………………….

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting