ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

logo-esan65-58

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 
ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์

” ผลงาน 2 รางวัลเหรียญทอง “

    1) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น”  

        ผลการแข่งขัน  ระดับม.ต้น   click-1

IMG-1010_rs

ผลงานการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

SONY DSC

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุม

       นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3

                       1. นายจักรพันธ์ พวงอ้อ                      นักเรียนชั้น ม.3
                       2. นายวันชัย สำรวมจิต                       นักเรียนชั้น ม.3
                       3. นายศุภกิจ หล้าภา                          นักเรียนชั้น ม.3

       ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์   ฆ้องคำ และนายไพบูลย์  มุมอ่อน

    2) รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น”  

        ผลการแข่งขัน  ระดับม.ปลาย   click-1

IMG 2025_rs

ผลงานการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

IMG 2001_rs

นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม

       นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6

                       1. นายทสพร   คนสันต์                        นักเรียนชั้น ม.5
                       2. นายสุรชัย โชกศรี                            นักเรียนชั้น ม.4
                       3. นายอานนท์ ฤทธิเดช                       นักเรียนชั้น ม.4

       ครูผู้ฝึกสอน  นายสมพร  รัตนวัตร์ และว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา

……………………………………………………………………………..

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting