ผลงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับชาติ

logo64-57_1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๔  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่ 17-19  กุมภาพันธ์  2558
ณ อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

รางวัลสูงสุด เหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ

        ผลงานยอดเยี่ยม 2 เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔   กิจกรรม “การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้น ม.1–3 และ ม.4 –6 

        ผลการแข่งขัน   ระดับม.ต้น   ระดับม.ปลาย   click-1

Huge-it-slide-525x300-02

Huge-it-slide-525x300-03

Huge-it-slide-525x300-05

Huge-it-slide-525x300-06

     นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3

               1. นายเปรมศักดิ์   หงส์ทอง                        นักเรียนชั้น ม.3
               2. นายพิพัฒน์พงษ์  ม่วงลาด                      นักเรียนชั้น ม.3
               3. นายรังสิมันต์  ผ่องใส                              นักเรียนชั้น ม.3

     ครูผู้ควบคุม  นายมีรัตน์   ฆ้องคำ และ นายไพบูลย์  มุมอ่อน

Huge-it-slide-525x300-01

      นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6

               1. นายพิรุณ  ภาไพฑรูย์                      นักเรียนชั้น ม.5
               2. นายทสพร   คนสันต์                       นักเรียนชั้น ม.4
               3. นายพงษ์สันต์  บุญไตร                    นักเรียนชั้น ม.4

      ครูผู้ควบคุม  นายสมพร  รัตนวัตร์ และว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักคิ์  คุณกัณหา

Huge-it-slide-525x300-04

***********************************************

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting