ผลงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 8-13  ธันวาคม  2557
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  จ.สกลนคร

         ผลงานยอดเยี่ยม ๒ เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรม “การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น”

   ผลการแข่งขัน  ระดับม.ต้น   ระดับม.ปลาย   click-1

123

   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                       1. นายเปรมศักดิ์   หงส์ทอง                   นักเรียนชั้น ม.3
                       2. นายพิพัฒน์พงษ์  ม่วงลาด                 นักเรียนชั้น ม.3
                       3. นายรังสิมันต์  ผ่องใส                         นักเรียนชั้น ม.3

   ครูผู้ควบคุม  นายมีรัตน์   ฆ้องคำ และนายไพบูลย์  มุมอ่อน

124   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

                       1. นายพิรุณ  ภาไพฑรูย์                         นักเรียนชั้น ม.5
                       2. นายทสพร   คนสันต์                          นักเรียนชั้น ม.4
                       3. นายพงษ์สันต์  บุญไตร                      นักเรียนชั้น ม.4

   ครูผู้ควบคุม  นายสมพร  รัตนวัตร์ และว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา

……………………………………………………………………………………………….

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting