ผลงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับ สพม.25

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2557
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.ขอนแก่

        2 เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน กิจกรรม “การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้น ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 

         ผลการแข่งขัน  ระดับม.ต้น   ระดับม.ปลาย   click-1

resize-1-016

resize-1-017

 

         นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3

               1. นายเปรมศักดิ์   หงส์ทอง                       นักเรียนชั้น ม.3
               2. นายพิพัฒน์พงษ์  ม่วงลาด                      นักเรียนชั้น ม.3
               3. นายรังสิมันต์  ผ่องใส                             นักเรียนชั้น ม.3

         ครูผู้ควบคุม  นายมีรัตน์   ฆ้องคำ และนายไพบูลย์  มุมอ่อน

resize-2-008

resize-2-007

         นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6

               1. นายพิรุณ  ภาไพฑรูย์                             นักเรียนชั้น ม.5
               2. นายทสพร   คนสันต์                              นักเรียนชั้น ม.4
               3. นายพงษ์สันต์  บุญไตร                           นักเรียนชั้น ม.4

         ครูผู้ควบคุม  นายสมพร  รัตนวัตร์ และว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักคิ์  คุณกัณหา

…………………………………………………………………….

Pages: 1 2

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting