ภาพการแข่งขัน ระดับภาค ม.ต้น 2558

logo-esan65-58

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน

“การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น”
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 งานศิลปหัตถรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 7-9  ธันวาคม  2558
ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์

          การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558 ณโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)โรงเรียนภูเวียงวิทยคม ได้จัดส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม“การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้น ม.1–3  โดยมีนักเรียนผู้เข้าแข่งขันประเภททีมละ 3 คนคือ  นายจักรพันธ์ พวงอ้อ  นายวันชัย สำรวมจิต และนายศุภกิจ หล้าภา นักเรียนชั้น ม.3   และครูผู้ฝึกสอน 2 คน คือ นายมีรัตน์   ฆ้องคำ และนายไพบูลย์  มุมอ่อน ปรากฏเป็นภาพและผลงานดังกล่าว

SONY DSC

นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม

IMG_5000_resize

    ผลงานการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับภาค

IMG_4001

ท่านรองผู้อำนวยการ กุศล ประเสริฐไทย และท่านรองผู้อำนวยการ  ธนัช  ฐากุลธเนศ  ร่วมเชียร์และสังเกตการแข่งขัน

ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน

IMG 1001_rs  IMG 1002_rs

 

ภาพการแข่งขัน

IMG 1004_rs

IMG 1005_rs

IMG 1006_rs

IMG 1007_rs

IMG 1008_rs

IMG 1009_rs

………………………………………………………..

กว่าจะมาถึงระดับระดับภาคได้ (ต่อ Page 2)

Pages: 1 2

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting