ภาพการแข่งขันระดับ สพม.25 ม.ต้น 2558

logo-khonkean65-58s

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน

“การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น”
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 งานศิลปหัตถรรมนักเรียนระดับเขต สพม.25 ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 8-9  ตุลาคม  2558
ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

         การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  ณโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)โรงเรียนภูเวียงวิทยคม ได้จัดส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม“การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้นม.1-3จำนวน 3 คนคือนายจักรพันธ์ พวงอ้อ นายวันชัย สำรวมจิตและนายศุภกิจ หล้าภา นักเรียนชั้น ม.3  และครูผู้ฝึกสอน 2 คน คือ นายมีรัตน์   ฆ้องคำ และนายไพบูลย์  มุมอ่อน ปรากฏภาพและผลงานดังกล่าว

IMG_1931

นายศุภกิจ หล้าภา นายจักรพันธ์ พวงอ้อ และนายวันชัย สำรวมจิต

IMG_1946_resize

ผลงานชนะเลิศ ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

…………………………………………………………………………………..

ต่อ Page 2

Pages: 1 2

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting