ภาพการแข่งขันระดับเขต สพม.25 – 2556

 ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน

 งานศิลปหัตถรรมนักเรียน ระดับสพม.25 ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม  2556
ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting