งานประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้/สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน 2558

กิจกรรมการแข่งขันโครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน ประจำปี 2558

    จัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ชื่อผลงาน “เตาพลังงานชีวมวล”

  • รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด (มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา) จัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 7  จังหวัดขอนแก่น hot
  • เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันระดับประเทศ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค 10 จังหวัดขอนแก่น hot

 g-04

g-05

       นายกำธร  ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัล วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 7 อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

   นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

  1. นายพิรุณ   ภาไพฑูรย์                        นักเรียนชั้น ม. 6/10
  2. นายจักรรินทร์   หยาดเกษมศักดิ์          นักเรียนชั้น ม. 4/1
  3. นายวันเฉลิม   คำเบ้า                         นักเรียนชั้น ม. 4/5

   ครูผู้ฝึกสอน ว่าที่ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหาและนายสถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting