การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้นสำนักงานวิจัยแห่งชาติ วช.ปี 2559

กิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559

        การร่วมแสดงผลงานและแข่งขันในงาน  “วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ” ประจำปี 2559 วันที่ 1–6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Event Hall 102–103 ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน “เตาพลังงานชีวมวล”และผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย “เตาอบรุ่นไดโนฯ”

ชื่อผลงาน “เตาอบรุ่นไดโน”

 • เกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ วช. hot

g-07

สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย “เตาอบรุ่นไดโนฯ

นักเรียน

 1. นายพิรุณ ภาไพฑูรย์                     นักเรียนชั้น ม. 6/10
 2. นางสาวแวววิมล เกษมี                  นักเรียนชั้น ม. 5/10
 3. นายพูรศักดิ์ รัตโน                         นักเรียนชั้น ม. 4/10

ครูผู้ฝึกสอน

 1. ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา
 2. นายไพบูลย์ มุมอ่อน

ชื่อผลงาน “เตาพลังงานชีวมวล”

 •  เกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ วช. hot

g-08

สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน “เตาพลังงานชีวมวล

นักเรียน

 1. นางสาวอมรรัตน์ อ่อนเหลา           นักเรียนชั้น ม. 6/9
 2. นางสาวจินตนา กำดี                    นักเรียนชั้น ม. 6/9
 3. นายปฏิภาณ อินทะแสง                นักเรียนชั้น ม. 4/9

ครูผู้ฝึกสอน

 1. ว่าที่ ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา
 2. นายสถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษา

เข้าแข่งขันวันที่  1 – 6  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting