คุณครูเกียรติศักดิ์ คุณกัณหา รับเกียรติบัตรฯ

     คุณครูเกียรติศักดิ์ คุณกัณหา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  ประจำปี 2557 วันที่  12  กันยายน  พ.ศ. 2557   ณ ศาลาประชาคม  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

g-00

g-01

g-02

g-03

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting