ภาพการแข่งขันระดับ สพม.25 ม.ปลาย 2558

logo-khonkean65-58s

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน

“การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น”
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 งานศิลปหัตถรรมนักเรียนระดับเขต สพม.25 ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 8-9  ตุลาคม  2558
ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

             การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  ณโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)โรงเรียนภูเวียงวิทยคม ได้จัดส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม“การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้น ม.ปลาย 3 คนคือ นายทสพร คนสันต์ นายสุรชัย โชกศรีและนายอานนท์  ฤทธิเดช  และครูผู้ฝึกสอน 2 คน คือ นายสมพร  รัตนวัตร์ และว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักคิ์  คุณกัณหา ปรากฏเป็นภาพและผลงานดังกล่าว

SONY DSC

ผลงานชนะเลิศ ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

SONY DSC

SONY DSC

ท่านผู้อำนวยการฯ ได้เยี่ยมชม ชี้แนะและให้กำลังใจ

ภาพการแข่งขัน

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

SONY DSC

SONY DSC

…………………………………………………………………………………..

การฝึกซ้อม (ต่อ Page 2)

Pages: 1 2 3

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting