ผลงานนักเรียนระดับชาติ 2556

art-0102

ผลงานการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3และ4-6

 งานศิลปหัตถรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์  2557
ณ  อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

resize_56_17

resize_56_19

resize_56_20

resize_56_21

resize_56_22

resize_56_23

……………………………………………..

Pages: 1 2 3 4

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting