ผลงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

ปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560 

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ ปีที่ 2”

 

ผลงานและความสำเร็จในกิจกรรมการแข่งขัน

     ผลงานยอดเยี่ยม รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขัน “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้น ม.4-6 ปีการศึกษา 2559 นับเป็นเหรียญทองที่ 2 ในระดับ ม.ปลาย หลังจากที่เคยได้รับเหรียญนี้มาแล้ว ในปีการศึกษา 2557 

ประกาศคะแนนผลการแข่งขัน    

    นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

                1. นายสุรชัย โชกศรี                            นักเรียนชั้น ม.5
                2. นายวิทยา  นาคลา                           นักเรียนชั้น ม.5
                3. นายรังสิมันต์  ผ่องใส                       นักเรียนชั้น ม.5

    ครูผู้ฝึกสอน  นายสมพร  รัตนวัตร์ และ ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา

ท่านผู้อำนวยการ วิไลศักดิ์   วรรณศรี  เยี่ยมให้กำลังใจ

บรรยากาศการแข่งขัน ทุกๆทีมมีความตั้งใจดีเยี่ยม

คณะกรรมการตรวจผลงานและให้คะแนน

รางวัลยอดเยี่ยมอีกปี ทุก ๆ คนสมหวัง และหายเหนื่อย……

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting