เสมาร่วมทำดีเพื่อพ่อ:ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ 15-17ก.พ.2560

00000

เสมาร่วมทำดีเพื่อพ่อ “ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

0000นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมงาน”เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและมีดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หน้าสนใจประกอบด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอาชีพและการจำหน่ายสินค้าของสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ

งานเสมาร่วมทำดีเพื่อพ่อ:ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ

00000กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง) เข้าร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน ตามหนังสือราชการ ที่ ศธ.๐๕๐๐๘/ว๓๕๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  กิจกรรม “โครงการเสมาร่วมทำดีเพื่อพ่อ ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”  เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสำเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร

00000ครูที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ คือ  นายสมพร  รัตนวัตร์ นายมีรัตน์  ฆ้องคำ และนักเรียน นายสุรชัย โชกศรี  นายวิทยา นาคลา นายรังสิมันต์  ผ่องใส และนายอานนท์ ฤทธิเดช ได้นำผลงานการฝึกซ้อมและแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 ระดับม.ปลาย และผลงานระดับม.ต้น เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ครูและนักเรียนเข้าร่วมงานโครงการเสมาร่วมทำดีเพื่อพ่อ ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ

การเข้าพื้นที่และจัดเตรียมผลงานร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน

มีพื้นที่ขนาด 3.00×3.00 เมตร ในการจัดแสดงผลงาน

ภาพบรรยากาศผู้ให้ความสนใจและเยี่ยมชมผลผลิตนักเรียนภายในงาน

ผู้ร่วมแสดงผลงานและจำหน่ายผลผลิต จากกรมอาชีวศึกษา

สพป. สพม. ร่วมทั้งการศึกษานอกโรงเรียน

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting