เปิดบ้านภูเวียงวิทยาคม 2559

0000

“เปิดบ้านภูเวียงวิทยาคม 2559”

       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี(งานช่าง)โดยคุณครูสมพร  รัตนวัตร์ และกลุ่มนักเรียนได้นำผลงานชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 แสดงผลงานครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เปิดโลกแห่งการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเสาธงโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

       ประธานงานพิธี นายเฉลิมชัย  ชละธาร นายอำเภอภูเวียง  ดร.สมยงค์  แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และคณะ ให้เกียรติร่วมชม นิทรรศการโครงการตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10  แสดงผลงานครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เปิดโลกแห่งการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี (งานช่าง)

 

น้องๆ นักเรียน ชั้น ม.2 ก็นำผลงานมาร่วมแสดงด้วย …ขอสวยด้วยคนค่ะ..รุ่นพื่

 ขอขอบคุณ คุณครูที่อุดหนุนผลงานเล็ก ๆ น้อยๆ ของนักเรียน

“ความสำเร็จได้มาด้วยความพร้องเพรียง สามัคคีของเราและอีกหลายๆคน…ครับผม”

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting