ภาพการแข่งขัน ระดับภาค ม.ปลาย 2558

logo-esan65-58

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน

“การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น”
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 งานศิลปหัตถรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 7-9  ธันวาคม  2558
ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์

          การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558 ณโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)โรงเรียนภูเวียงวิทยคม ได้จัดส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม“การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้น ม.4-6 จำนวน 3 คนคือ นายทสพร คนสันต์ นายสุรชัย โชกศรีและนายอานนท์  ฤทธิเดช  และครูผู้ฝึกสอน 2 คน คือ นายสมพร  รัตนวัตร์และว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักคิ์  คุณกัณหา ปรากฏเป็นภาพและผลงานดังกล่าว

IMG-2001_rs

 

นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม

IMG 2008_rsท่านรองผู้อำนวยการ กุศล ประเสริฐไทย  ร่วมเชียร์และสังเกตการแข่งขัน

IMG 2009_rs

IMG 2010_rsคณะกรรมการผู้ตัดสิน ชี้แนะและติชมผลงาน

IMG-2025_rs

ผลงานการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับภาค

ภาพการแข่งขัน

IMG 2002_rs

IMG 2003_rs

IMG 2004_rs

IMG 2005_rs

IMG 2006_rs

IMG 2007_rs

…………………………………………………………………..

Pages: 1 2

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting