ผลงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับสพม.25

logo_a4_sm-kkn

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต สพม.25 ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559  ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

ผลงานและความสำเร็จในกิจกรรมการแข่งขัน

1)  เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้น ม.1-3 

ผลการแข่งขัน  ระดับม.ต้น click-2

    นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

                1. นายวิทวัฒน์  ปังสุข                        นักเรียนชั้น ม.3  
                2. นายวุฒิชัย ศิริคำ                            นักเรียนชั้น ม.3
                3. นายวิชัย  ข้อหล้า                           นักเรียนชั้น ม.3

    ครูผู้ฝึกสอน  นายมีรัตน์  ฆ้องคำ และนายไพบูลย์  มุมอ่อน

2)  เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรม “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น” ระดับชั้น ม.4-6 

ผลการแข่งขัน  ระดับม.ปลาย  click-2

    นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

                1. นายสุรชัย โชกศรี                            นักเรียนชั้น ม.5
                2. นายวิทยา  นาคลา                           นักเรียนชั้น ม.5
                3. นายรังสิมันต์  ผ่องใส                       นักเรียนชั้น ม.5

    ครูผู้ฝึกสอน  นายสมพร  รัตนวัตร์ และว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา

 

   
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting