การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้นสำนักงานวิจัยแห่งชาติ วช.ปี 2560

    

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560

        การร่วมแสดงผลงานและแข่งขันในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ. ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา

       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “เครื่องตัดฝานผัก-ผลไม้ 2 IN 1 เพื่อขอรับรางวัลโครงการ “รางวัลนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 และทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกในรอบแรก และตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วเห็นว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์เป็นประโยชน์และมีคุณภาพ วช. จึงขอให้ผลงานดังกล่าวเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560

  นักเรียนผู้เข้าร่วมแสดงผลงานและแข่งขัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                1. เด็กชายสุรพล แสงอ่อน                               นักเรียนชั้น ม.2/9
                2. เด็กชายเอกรินทร์ แนวหล้า                          นักเรียนชั้น ม.2/9
                3. เด็กชายธีรภัทร ห่มขวา                                นักเรียนชั้น ม.2/9

  ครูผู้ควบคุม  ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา และ ว่าที่ ร.ต.สถิตย์พงษ์   ศรีจิวังษา 

นักเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และครูผู้ควบคุม

นักเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน + มาสคอร์ด วช.

พี่ๆที่นำผลงานมาเข้าแข่งขันด้วยกัน

สาธิตการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ต่อผู้เข้าชม

มีผู้สนใจในผลงาน มาก..มาย

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free WP themes | Thanks to hostgator coupon and Windows hosting